I.    Wstęp W trosce o prywatność osób odwiedzających stronę internetową www.involt.pl na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – dalej „Ustawa”). Prosimy o zapoznanie się z zasadami, według których przetwarzamy Państwa dane osobowe.

II.    Informacje uzyskiwane o użytkowniku

Udostępniają Państwo spółce INVOLT Sp. z o.o. wyłącznie te dane, które posłużą spółce INVOLT Sp. z o.o.   do świadczenia żądanej usługi. Państwa dane osobowe nie będą przez spółkę INVOLT Sp. z o.o. przechowywane dłużej niż to konieczne w celu świadczenia usługi bądź dłużej, niż jest to wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa. Dane wpisywane przez Państwa w formularzu online chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL.

III.        Odnośniki do innych stron

Strona internetowa www.involt.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych www.  Spółka INVOLT Sp. z o.o.. nie ponosi, i nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Spółka INVOLT Sp. z o.o. rekomenduje, zapoznanie się z polityka prywatności po przejściu na inne strony www.

III.    Przekazywanie  danych użytkownika osobom trzecim

Państwa dane mogą zostać przekazane przedstawicielom spółki INVOLT Sp. z o.o. oraz w celach związanych z obsługą Państwa zgłoszenia oraz w celu udzielania Państwu kompleksowej informacji o oferowanych produktach i usługach. Państwa dane nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw. Ponadto, dane na temat użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

IV.    Inne informacje

Podczas wizyt na naszej stronie, na Państwa komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie umożliwiała identyfikacji użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.

V. Badanie zgodności danych

W celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas bądź w celu uzyskania dostępu lub możliwości poprawienia takich danych zgodnie z przepisami Ustawy, prosimy o kontakt z administratorem strony pod adresem biuro@involt.pl.

VI. Zmiana Polityki Prywatności

Spółka INVOLT Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki prywatności  w każdym czasie poprzez opublikowanie aktualnej treści na tej stronie. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.06.2012 lub całości serwisu bez wcześniejszego uprzedzenia.


RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z wprowadzanymi zmianami przygotowaliśmy dla Państwa informację , która opisuje w jaki sposób INVOLT Sp. z o.o. korzysta z Państwa danych.

KLAUZULA

INVOLT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-519) przy ul. Jerzmanowskiej 4D, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usług i zamówień , które Pan/Pani zamówił(a)/ złożył(a),

  • podanie danych było dobrowolne ale niezbędne w celu umożliwienia obsługi,
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  • dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy/zamówienia , i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,
  • Pana/Pani dane mogą zostać przekazane naszym partnerom, którzy zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, z których korzystamy oraz firmie odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji,
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • istnieje możliwość kontaktu z INVOLT Sp. z o.o. w sprawie ochrony danych pod adresem: biuro@involt.pl