Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.involt.pl jest własnością i jest utrzymywany przez INVOLT Sp. z o.o. z siedzibą w Miłoszycach.

Wszelkie materiały, publikacje i znaki towarowe umieszczone w niniejszym serwisie internetowym są zastrzeżone i podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Wykorzystywanie w/w materiałów w całości lub w części, w celach innych niż użytek osobisty, wymaga każdorazowo uprzedniej, pisemnej zgody INVOLT Sp. z o.o.

Dane i informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych.

INVOLT Sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje dane i informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu i wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty bezpośrednie lub pośrednie, utracone zyski lub utracone korzyści powstałe w związku z wykorzystaniem w/w informacji i danych. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi użytkownik serwisu.

INVOLT Sp. z o.o.  zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez wcześniejszego uprzedzenia.RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z wprowadzanymi zmianami przygotowaliśmy dla Państwa informację , która opisuje w jaki sposób INVOLT Sp. z o.o. korzysta z Państwa danych.

KLAUZULA

INVOLT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-519) przy ul. Jerzmanowskiej 4D, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usług i zamówień , które Pan/Pani zamówił(a)/ złożył(a),

  • podanie danych było dobrowolne ale niezbędne w celu umożliwienia obsługi,
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  • dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy/zamówienia , i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,
  • Pana/Pani dane mogą zostać przekazane naszym partnerom, którzy zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, z których korzystamy oraz firmie odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji,
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • istnieje możliwość kontaktu z INVOLT Sp. z o.o. w sprawie ochrony danych pod adresem: biuro@involt.pl