Wartości

Ciągle szkolimy oraz doskonalimy nasza kadrę aby zapewnić naszym partnerom najwyższy poziom obsługi logistycznej, finansowej i marketingowej.

Nasza polityka stabilnego wzrostu jest oparta i realizowana poprzez:

 • jakość,
 • zaangażowanie,
 • wspólną odpowiedzialność,
 • uczciwość,
 • efektywność,
 • otwartość,
 • doświadczenie i wiedzę,
 • wspólnie działanie i dzielienie się sukcesem,
 • skuteczną realizacę celi,
 • partnerstawo w negocjacjach,
 • nieustanne doskonalene i pogłębianie posiadanej wiedzy,
 • bieżące analizowanie potrzeb klientów i partnerów biznesowych,
 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązania,
 • oferowanie usług najwyższej jakości,
 • dynamicznym rozwoju,
 • cierpliwym dążeniu do wyznaczonego celu,
 • poszerzanie zakresu działalności,
 • promowanie i rozwój personalny współpracowników,
 • nowoczesne działania z jednoczesną prostotą ich wykonywania,
 • wyznawanie zasady wzajemnego poszanowania,
 • koncentrację na zapewnianiu korzyści obecnym i potencjalnym klientom,
 • zarażanie pasją i motywacją,


RODO – obowiązek informacyjny

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z wprowadzanymi zmianami przygotowaliśmy dla Państwa informację , która opisuje w jaki sposób INVOLT Sp. z o.o. korzysta z Państwa danych.

KLAUZULA

INVOLT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-519) przy ul. Jerzmanowskiej 4D, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usług i zamówień , które Pan/Pani zamówił(a)/ złożył(a),

 • podanie danych było dobrowolne ale niezbędne w celu umożliwienia obsługi,
 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 • dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy/zamówienia , i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,
 • Pana/Pani dane mogą zostać przekazane naszym partnerom, którzy zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, z których korzystamy oraz firmie odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • istnieje możliwość kontaktu z INVOLT Sp. z o.o. w sprawie ochrony danych pod adresem: biuro@involt.pl